Χρόνος.


Χρόνος ενεστώτας.
Ζω.
Υπάρχω.
Χρόνος αόριστος.
Ο χρόνος σου.
Γενικός.
Παρελθοντικός.
Ανυπόστατος.
Με μια τρεμάμενη διάρκεια.
Με μια εφηβική ανησυχία.
Χρόνος μέλλον.
Χρόνος άχρονος.
Χρόνος υποσχόμενος.
Χρόνος ζωής.
Στιγμιαίος.
Εξακολουθητικός.
Συντελεσμένος.
Τετελεσμένος.
Θα αγαπήσω.
Θα αγαπώ.
Θα έχω αγαπήσει.
Ο χρόνος του θα.
Ο χρόνος του αν.
Του αβέβαιου.
Χρόνος που δεν πάει στον έρωτα.
Στην αγάπη.
Χρόνος δολοφόνος.
Εχθρός του ενεστώτα.
Χρόνος που δεν μας πήγαινε.
Χρόνος σκουριασμένος.
Χρόνος φέρτης,
γδάρτης.
Χρόνος που ταιριάζει στα λουλούδια
και στα μωρά.
Στους δείκτες του ρολογιού
και στους μάντες.
Χρόνος παγίδα,
Ελπίδα.

Ο χρόνος μας;
Έχουμε χρόνο;
Τι είναι χρόνος;
Είναι το χθες;
Το τώρα;
Το αύριο;
Όλα μαζί;
Έχουμε χρόνο;
Είχαμε χρόνο.
Θα έχουμε χρόνο;

Χρόνος παρατατικός.
Παραστατικός.
Στατικός.
Δωτικός.
Παραισθησιακός.

Ο χρόνος μας.


22.2.14

Γεωργοκίτσου Σπυριδούλα